Steroidni hormon (steron)[1] je steroid koji dejstvuje kao hormon. Steroidni hormoni se mogu grupisati u pet grupa na osnovu receptora za koji se vezuju: glukokortikoidi, mineralokortikoidi, androgeni, estrogeni, i progestageni. Derivati vitamina D su šesti blisko srodni hormonski sistem sa homolognim receptorima, mada su oni steroli.

Sinteza

uredi
 
Steroidogeneza. Enzimima i intermedijari su naznačeni

Prirodni steroidni hormoni se u opštem slučaju sintetišu iz holesterola u gonadima i adrenalnim žlezdama. Ovi hormoni su lipidi. Oni mogu da prođu kroz ćelijsku membranu[2] jer su rastvorni u masnoći. Oni se zatim vezuju za steroidne hormonske receptore, koji mogu da budu nuklearni ili citosolni u zavisnosti od steroidnog hormona, i tim putem izazivaju promene u ćeliji. Steroidni hormoni se generalno prenose krvotokom vezani za specifične prenosničke proteine, poput seks hormon-vezujući globulin ili kortikosteroid-vezujući globulin. Dalje konverzije i katabolizam se odvijaju u jetri, drugim "perifernim" tkivima, i ciljnim tkivima.

Sintetički steroidi i steroli

uredi

Mnoštvo raznih sintetičkih steroida i sterola je razvijen. Većina njih su steroidi, mada neki ne-steroidni molekuli mogu da interaguju sa steroidnim receptorima usled sličnosti molekulskog oblika. Neki sintetički steroidi su slabiji, dok su drugi jači, od prirodnih steroida čije receptore aktiviraju.

Ovo su primeri sintetičkih steroidnih hormona:

Literatura

uredi

Литература

uredi

Dodatna literatura

uredi

Spoljašnje veze

uredi