Стереоселективност

Стереоселективност је карактеристика хемијских реакција које из једног почетног супстрата као производ дају смешу неједнаких количина стереоизомера. Стереоселективност може бити делимична, када се у реакцији добија већа количина једног стереоизомера у односу на други, и потпуна, ако се као производ добија само један стереоизомер. Делимична стереоселективност је веома заступљена у органским реакцијама и условљава је низ фактора, од којих се често издвајају стерне интеракције. Један од примера фаворизовања једног стереоизомерног производа у односу на други је реакција дехидрохалогеновања 2-јодбутана у којој се добија 80% trans- и 20% cis- производа (2-бутена). Потпуна стереоселективност је заступљена у природи и карактеристика је великог броја ензимских реакција. Такође је од великог значаја у асиметричним синтезама.[1][2]

Види још уреди

Референце уреди

  1. ^ Clayden, Jonathan; Greeves, Nick; Warren, Stuart; Wothers, Peter (2001). Organic Chemistry (I изд.). Oxford University Press. ISBN 978-0-19-850346-0. 
  2. ^ Smith, Michael B.; March, Jerry (2007). Advanced Organic Chemistry: Reactions, Mechanisms, and Structure (6th изд.). New York: Wiley-Interscience. ISBN 0-471-72091-7. 

Литература уреди