Фељтон (фр. feuilleton - подлистак). Већ два века назив жанра који се колеба између књижевности и новинарства, али је, развијајући се делимично задовољио критеријуме и књижевности и новинарства.[1] Фељтон је:

  • У почетку: текст дневног листа претежно књижевног садржаја, касније и приказ дела више уметности и науке, увек у слободној структури и приснијем језику и стилу.
  • Мањи чланак или есеј уз неку актуелну тему, али не као дневни извештај већ као текст који проширује знања о правој природи догађаја и појава о којима извештавају дневни репортери, али о темама које ти догађаји или појаве истичу у ред актуелних тема као што су: политички систем, међународни односи(регионални потреси), привреда и економска наука(нарочите теме кризе појединих подсистема), социјална превирања(штрајкови, елементи стандарда, донаторство), "публицистичка проза која покушава да кратким описом захвати и шаролику мрежу духовних односа..." рекао је Д. Славковић.
Лого Фељтон на руском

Референце

уреди
  1. ^ Popović, Tanja. Rečnik književnih termina. Beograd: Logos Art / Edicija. стр. 214. ISBN 978-86-7360-064-2. 

Литература

уреди
  • Dianina, Katia. "The Feuilleton: An Everyday Guide to Public Culture in the Age of the Great Reforms,", The Slavic and East European Journal, Vol. 47, No. 2 (Summer, 2003), pp. 187-210.