Цили-Адад је био владар државе Ларса у древној Месопотамији. Према краћој хронологији владао је од 1771. до 1770. године п. н. е.

Списак краљева Ларсе, Лувр, Париз

Владавина уреди

Цили Адад је на престо дошао након преврата насталог након смрти владара Синикиша. Носио је титулу "цар". Елам, Вавилон и Исин склапају савез против Ларсе. Тада се губи траг Цили-Ададу, а на престо долази син еламског владара Кудурмабуга, Варад-Син, који је још увек био малолетан.

Владари Ларсе уреди

Извори уреди

  • Историја старог века 1 - др Момир Јовић (98—100)
  • Курт, Амели (2012). Стари исток. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства. ISBN 978-8617180872.