ISO 639-1 je prvi deo međunarodnog standarda ISO 639 (koji definiše kodove za nazive jezika). Čini ga 136 dvoslovnih kodova glavnih svetskih jezika.

Na primer

dok je

Za oznake ostallih jezika pogledajte spisak oznaka.

Ovaj standard je proglašen 2002, ali već i pre toga je postojao kao predlog. Njegovu upotrebu preporučuje RFC 1766 od marta 1995. a RFC 3066 od januara 2001. Registracioni autoritet za kodove ISO 639-1 je Infoterm (International Information Center for Terminology).