U računarstvu, petlja znači raditi neku funkciju ili više funkcije više puta bez pravljena istih kopija. Koriste se vrlo često u programiranju. Sastoje se od for, while i do. Postoje još od 70-ih godina prošlog veka.

U kodovima dole, tekst odmah ispod koda je ispis.

Najjednostavnija beskonačna (GOTO petlja) уреди

Hello:
cout<<"Zdravo!"<<endl;
goto Hello;

Zdravo!

Zdravo!

Zdravo!

...

Obična FOR petlja уреди

for(int i=0;i<100;i++)
  cout<<i<<". mesto!"<<endl;
 1. mesto!
 2. mesto!
 3. mesto!
 4. mesto!
 5. I tako dalje do 100

Obična WHILE petlja уреди

char i=0;
while(i<32)
{
  cout<<"O ne udario sam se"<<i+1<<" put!"<<endl;
  i++;
}

O ne udario sam se 1 put!

O ne udario sam se 2 put!

Tako dalje do 32

Obična DO petlja уреди

int i=0;
do
{
  cout<<"Fioka "<<i+1<<": Dosadno!"<<endl;
  i++;
}while(i<5);

Fioka 1: Dosadno!

Fioka 2: Dosadno!

Fioka 3: Dosadno!

Fioka 4: Dosadno!

Fioka 5: Dosadno!

Beskonačna WHILE petlja уреди

while(true)
{
  cout<<"điha điha ";
}

điha điha điha điha điha điha điha điha điha điha điha điha điha điha điha điha...