U biohemijji, termin redukujući ekvivalent se odnosi na pripadnike hemijske vrste koja prenosi ekvivalent jednog elektrona u redoks reakcijama.[1] Primeri redukujućih ekvivalenata su:

  • Slobodni elektron (npr u reakcijama u kojima učestvuju metalni joni)
  • Vodonični atom (koji se sastoji od protona i elektrona)
  • Hidridni jon (:H) koji nosi sva elektrona (na primer u reakcijama u kojima učestvuje NAD)

Reference уреди

  1. ^ Jain, J.L. (2004). Fundamentals of Biochemistry. S. Chand. ISBN 81-219-2453-7.