Đorđe Kaličanin (Novi Pazar, 27. jul 1972) srpski je ekonomista i strategijski menadžer.

Đorđe Kaličanin
Đorđe Kaličanin.jpeg
Đorđe Kaličanin
Датум рођења27. јul 1972.
Место_рођењаNovi Pazar
НационалностSrpska
ОбластPoslovna ekonomija
Menadžment
Strategijski Menadžment
ОбразовањеEkonomski fakultet u Beogradu
УзорMomčilo Milisavljević
Dragan Đuričin

BiografijaУреди

ObrazovanjeУреди

Đorđe Kaličanin je rođen 27. 07. 1972. godine u Novom Pazaru, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu upisao je 1991. godine i na njemu studirao od 1992. do 1996. godine kada je diplomirao na smeru Marketing sa prosečnom ocenom 9,32 (dobitnik povelje Fondacije Mark-plana na Ekonomskom fakultetu u Beogradu kao najbolji diplomirani student na smeru Marketing u školskoj 1995/1996. godini). Godine 2001. odbranio je magistarsku tezu Poslovni plan kao instrument strategijskog menadžmenta, čime je završio poslediplomske studije, smer Menadžment i stekao zvanje magistra ekonomskih nauka. Doktorsku disertaciju pod nazivom Formulisanje i primena strategija stvaranja vrednosti odbranio je 2005. godine pred komisijom u sastavu: prof. dr Dragan Đuričin (mentor), prof. dr Kata Škarić Jovanović i prof. dr Stevo Janošević i time stekao zvanje doktora nauka poslovnog upravljanja.

KarijeraУреди

Đorđe Kaličanin je zasnovao radni odnos na Ekonomskom fakultetu u Beogradu marta 1997. godine kao asistent-pripravnik na predmetu Planiranje i razvojna politika preduzeća. Za asistenta na predmetu Strategijski menadžment je izabran maja 2001.godine i za docenta decembra 2005. godine. Vežbe na istoimenom predmetu izvodio je i na Vojno-tehničkoj akademiji i na Odeljenju Ekonomskog fakulteta u Vrnjačkoj banji.

Od školske 2006/07. godine Kaličanin izvodi nastavu na diplomskim akademskim studijama - master na predmetima Poslovna strategija i Strategijske finansije, a od školske 2009/2010 i na doktorskim studijama na predmetima Ekonomika strategije i Metodi i tehnike naučnog istraživanja i analize.

Bio je član projektnog tima i sekretar na projektu Prestrukturiranje preduzeća u funkciji afirmacije propulzivnog tržišnog privređivanja u Republici Srbiji, 2002-2005, Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije.

Dr Đorđe Kaličanin je aktivni član kolektiva Ekonomskog fakulteta. Bio je sekretar Katedre za poslovnu ekonomiju i menadžment (1997—1998), član Komisije za poslediplomske studije (1998—2000) i član Saveta Ekonomskog fakulteta (2004—2006). Trenutno je direktor Centra za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta (od maja 2006) i član Nastavne komisije Nastavno-naučnog veća Fakulteta (od oktobra 2009). Član je Naučnog društva ekonomista.

Konsultantsko iskustvo stekao je na projektima srodnim sa oblastima naučnog interesovanja preko Naučno-istraživačkog centra Ekonomskog fakulteta u Beogradu (više od 20 projekata).

Bio je član Odbora za reviziju Čačanske banke, a.d. Čačak (od oktobra 2006).

DelaУреди

Đorđe Kaličanin je koautor udžbenika na predmetu Strategijski menadžment pod nazivom Menadžment i strategija, četvrto i peto prerađeno i dopunjeno izdanje, Ekonomski fakultet, 2009. i 2010. godine, i autor je monografije Menadžment vrednosti preduzeća, Ekonomski fakultet, 2006. godine. Osim toga, Kaličanin je autor većeg broja naučnih i stručnih radova, a pojavljuje se i kao autor ili koautor nekoliko saopštenja na međunarodnim i domaćim naučnim konferencijama. Naučno-istraživački rad je uglavnom fokusiran na oblasti strategijskog menadžmenta, biznis planiranja i menadžmenta vrednosti.

RadoviУреди

Doktorska disertacija

  • Kaličanin, Đ. (2005): Formulisanje i primena strategija stvaranja vrednosti, doktorska disertacija, Ekonomski fakultet, Beograd[1]

Magistarska teza

  • Kaličanin, Đ. (2001): Poslovni plan kao instrument strategijskog menadžmenta, magistarska teza, Ekonomski fakultet, Beograd

Porodični životУреди

Oženjen je i otac je dvoje dece.

ReferenceУреди

  1. ^ „Formulisanje i primena strategija stvaranja vrednosti : doktorska disertacija”. Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković". Приступљено 22. 1. 2019. 

Spoljašnje vezeУреди

  • Biografija na sajtu Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu [1]