Јачина звука

Јачина или интензитет звука је једна од величина која га карактерише.

Јачина звука може бити субјективна и објективна.

Објективна јачинаУреди

Објективна се дефинише као енергија која се помоћу звучног таласа преноси у јединичном временском интервалу кроз јединицу површине.

 

Пошто је снага дефинисана као рад у јединичном времену објективна јачина се може изразити преко снаге на следећи начин:  

Мерна јединица је   (ват по метру квадратном).

Субјективна јачинаУреди

Јачина звука која се опажа чулом слуха је субјективна јачина.

Између ње и објективне јачине постоји следећа веза:  

Притом је   објективна јачина звука на прагу чујности.

При фреквенцији од 1 kHz њена вредност је  

Мерна јединица за субјективну јачину је децибел dB.

Види јошУреди

ЛитератутраУреди

Милан О. Распоповић. Физика за трећи разред гимназије природно-математичког смера. Завод за уџбенике. Београд. 2007. година