Асоцијативност

За бинарни оператор се каже да је асоцијативан над скупом K ако за свако важи:

Из асоцијативности оператора следи да у горенаведеним изразима редослед операција не игра улогу, те и запис у коме приоритет није назначен једнозначно одређен:

Записивање неасоцијативних операцијаУреди

Уколико се неасоцијативна операција појављује више од једном у изразу, за одређивање редоследа операција користе се заграде. Ипак, за неке честе неасоцијативне операције постоје правила њиховог коришћења без заграда.

Операција је лево асоцијативна ако је правило да се користи слева надесно, т.ј.

 

а десно асоцијативна ако је правило да се користи здесна налево, т.ј.

 

На пример, одузимање је лево асоцијативно, степеновање десно асоцијативно док за векторски производ нема правила.

ЛитератураУреди

  • Ayres, Frank (1965). Schaum's Outline of Modern Abstract Algebra (1st изд.). McGraw-Hill. ISBN 978-0-07-002655-1. .

Види јошУреди