Бар (јединица)

јединица притиска, приближно једнака атмосферском притиску

Бар (симбол bar), децибар (симбол dbar), милибар (симбол mbar) су јединице мере за притисак. То нису СИ јединице, али се њихово коришћење одобрава по СИ. Јединица за притисак по СИ је Паскал, са симболом Pa.

Бар се често користи када се ради о атмосферском притиску, јер је атмосферски притисак на нивоу мора приближно једнак једном бару.

Дефиниција Уреди

Бар, децибар и милибар су дефинисани као:

  • 1 bar = 100 kPa (килопаскала) = 0,1 MPa = 1.000.000 dyn по центриметру квадратном
  • 1 dbar = 0,1 bar = 10 kPa = 100.000 dyn/cm²
  • 1 mbar = 0,001 bar = 0,1 kPa = 1 hPa = 1.000 dyn/cm²

(Један паскал је један њутн по квадратном метру)

Пример : 1 атмосфера = 1,01325 bar = 1,01325 x 105 Pa = 1,01325 x 105 N/m²