Биофизика се бави физичким аспектима функционисања живих система. Биофизика је интердисциплинарна наука која проучава биолошке системе и појаве користећи принципе физике. Она проучава живот кроз све стадијуме, од атома и молекула, преко ћелија, до читавих организама и екосистема.

Мембране и канали: K++ канал, селективни филтер
Динамика хемоглобина уз окси у диокси промену

Биологија проучава живот у свој његовој различитости и сложености. Она описује како организми прибављају храну, комуницирају, њихову везу и место у средини у којој живе и њихову репродукцију. С друге стране, физика тражи математичке законе у природи, анализирајући системе у идеалним условима. Изазов биофизике је да повеже комплексност живота са једноставношћу физичких закона, тражећи обрасце у животу и анализирајући их кроз физику и математику.

Област истраживања биофизике се великим делом поклапа са пољима биохемије, биоинжињерства, и нанотехнологије.

ИсторијаУреди

Биофизика се сматра науком од публиковања рада Ервина Шредингера „Шта је живот из угла физике“, 1944. године.

Теме биофизике и сродних пољаУреди

Значајни биофизичариУреди

Види јошУреди

Спољашње везеУреди