Везана наелектрисања

Електрична поларизација у вези је са прерасподелом везаних електрона у материјалу, што ствара додатну густину наелектрисања познату и као густина везаних наелектрисања :

тако да је укупна густина наелектрисања која се рачуна у Максвеловим једначинама дата са:

где је густина слободних наелектрисања.

На површини поларизованог материјала, везана наелектрисања се јављају као површинска густина наелектрисања:

где је јединични вектор усмерен споља, нормално на површину. Ако је P униформно унутар материјала, ово површинско налектрисање је уједно и једино наелектрисање у материјалу.

Када се густина поларизације мења у времену, тада временски зависна густина везаних наелектрисања ствара густину струје од:

тако да укупна густина струје која се рачуна у Максвеловим једначинама износи:

где је густина струје слободних наелектрисања, а други члан настаје услед промене магнетског поља (када постоји).