Википедија:Правила о појављивању слика на Главној страни

О изабраним сликама

уреди
 • Изабране слике су слободне слике високог квалитета и/или историјског значаја које су корисници Википедије на српском језику изабрали да се појаве на Главној страни у одељку Изабрана слика.
 • На главној страни се по једној категорији појављује једна слика, и иста слика се не може више пута појављивати у току једне календарске године.
 • За изабране слике могу се предложити:
  1. Слике из категорије изабраних слика и слика које су препознате као квалитетне или вриједне на Викиостави (види commons:Featured pictures, commons:Category:Valued images, commons:Category:Quality images);
  2. Слободне слике високог квалитета које су поставили уредници Википедије на српском језику;
  3. Слободне слике високог квалитета и/или историјског значаја које приказују људе, објекте, насеља, историју, културу и природне специфичности територија на којима се говори српски језик, нарочито у категоријама које карактерише регионална специфичност.
  1. Слободне слике високог квалитета које немају статус изабране, квалитетне или вриједне слике на Викиостави, а унутар ових категорија не постоје сличне слике које би их могле замијенити.

Разноврсност и сразмерност

уреди
 • Како би се осигурала равномерна заступљеност слика из различитих области, уводе се следеће категорије и месечне квоте:[а]

 1. ^ Месечна квота је број слика из сваке категорије које се у току једног месеца појављују на главној страни.
 • Ове категорије и квоте ће се примењивати при избору слика за први мјесец након изгласавања ових правила. Након тога, корисници могу задржати постојеће категорије и квоте или их могу променити консензусом, с тим да свака нова категоризација мора задовољавати критеријуме разноврсности и сразмерности.

Процес предлагања изабраних слика

уреди
 • На почетку сваког месеца врши се избор изабраних слика за следећи месец. Процес предлагања траје од 1. до 8. у месецу.
 • Предлагање изабраних слика се врши по категоријама. Сваки корисник може предложити највише једну слика у свим категоријама заједно.
 • Осим слике, предлог мора да садржи и опис слике који ће се, заједно са сликом, појавити на главној страни. Опис слике мора да, у једној или две реченице, објасни суштину онога што се налази на слици. Предлози који не садрже опис слике се не рачунају.

Усаглашавање предлога и бирање изабраних слика

уреди
 • Уколико је након истека процеса предлагања у свим категоријама предложено тачно онолико слика колико се и бира, и ако нема примедби на предложене слике, избор се завршава без гласања.
 • Ако је у некој категорији предложено мање слика него што се бира, фаза предлагања се продужава за још 24 сата тако да сви корисници укључујући и оне који су већ учествовали у предлагању могу предложити још слика до испуњења потребне квоте при чему више не важи правило о највише осам слика по кориснику, тако да теоретски један корисник може предложити све изабране слике уколико нема интересовања других корисника.
 • Ако је у некој категорији предложено више слика него што се бира, приступа се гласању, при чему сваки корисник може гласати за онај број слика који се бира у одређеној категорији. Гласање траје 7 дана (од 9. до 15. у месецу)
 • Корисници који имају примедбу на одређену слику и сматрају да се иста не треба појавити на главној страни, могу гласати против ње.
 • Сваки корисник може гласати против највише онолико слика колико их остане када се од укупног броја предложених слика у датој категорији одбије број слика који се бира за насловну страну из те категорије. (нпр. Ако је у некој категорији предложено 7 слика, а бира се 5, онда корисник може гласати против највише 2 слике)
 • Број гласова за слике које имају и гласове „против” рачуна се као разлика између броја гласова „за” и броја гласова „против”. (нпр. Ако слика има 7 гласова „за” и два гласа „против”, рачуна се као да има 5 гласова)
 • Слика не може бити изабрана уколико је број гласова „за” мањи од 65 % од укупног броја гласова.(нпр. Ако слика има 7 гласова „за” и четири гласа „против” (63,6 %) не може бити изабрана.)
 • Уколико се деси да двије или више слика дијеле пето или шесто мјесто након истека рока за гласање, исто се продужава за још 24 сата само за те слике, при чему се ранији гласови не рачунају и сви корисници имају право гласа без обзира да ли су и за колико слика гласали. Гласови које слика добије у другом кругу не придодају се ранијим гласовима, они служе само да би се направио избор између слика које након редовног гласања имају исти број гласова.
 • Након завршетка процеса бирања, изабране слике се додају у Шаблон:Главна страна/Изабрана слика, таквим редоследом да се слике из исте области не појављују неколико дана узастопно. Уколико је појављивање неке слике везано за одређени датум, предлагач може тражити да се слика појави на главној страни тог датума.

Остало

уреди
 • Право предлагања изабраних слика имају сви регистровани корисници.
 • Уколико дође до гласања, право гласа имају сви регистровани корисници који имају најмање 50 измена у ГИП пре почетка гласања.
 • Ова правила нису предвиђена да регулишу све могуће ситуације. Уколико дође до ситуације која није предвиђена у овим правилима, корисници исту решавају у складу за принципима здравог разума и у духу правила и смерница Википедије.