Википедија:Правила у вези са гласањем/Сјајни и добри чланци

За општа правила о гласању погледајте Википедија:Правила у вези са гласањем. За критеријуме које чланак треба да испуни да би био добар или сјајан погледајте Википедија:Сјајни чланци/Критеријуми и Википедија:Добри чланци/Критеријуми.

Кандидатура

уреди
 1. Чланак се пријављује за кандидата за сјајни на страници Википедија:Сјајни чланци/Гласање. Ставља му се шаблон {{Кандидат за изабрани-расправа}} у ком се оглашава да отпочиње седмодневна јавна расправа, односно вредновање кандидата за избор за сјајни чланак.
 2. Чланак се пријављује за кандидата за добар на страници Википедија:Добри чланци/Гласање. Ставља му се шаблон {{Кандидат за добар-расправа}} у ком се оглашава да отпочиње седмодневна јавна расправа, односно вредновање кандидата за избор за добар чланак.
 3. Чланак за кандидата може пријавити сваки корисник који има најмање 100 измјена на пројекту.

Расправа

уреди
 1. Расправа траје седам дана од дана подношења кандидатуре и у њој могу да учествују сви заинтересовани корисници.
 2. Предлагач је обавезан да приликом кандидатуре отвори нови одјељак на страници за разговор кандидованог чланка у којем се корисници обавјештавају о почетку расправе.
 3. У овом периоду, постављају се питања, дају примједбе, али и приједлози за побољшања.
  1. Питања треба да буду конкретна и везана за предмет чланка.
  2. Примједбе треба да буду конкретне и што је више могуће објективне, без било каквих дисквалификација на рачун корисника који су радили или раде на чланку.
 4. Не постоји препрека да се чланак постави на гласање чак и уколико у расправи, поред предлагача, не учествује ниједан други корисник.
 5. Пожељно је да се конкретне примједбе изнесу на страници за разговор током расправе, међутим неки корисници из објективних разлога не стигну на расправу, тако да се конкретне примједбе могу изнијети и страници за гласање.

Вредновање чланка

уреди
 1. Приликом вредновања потенцијалних сјајних и добрих чланака треба обратити пажњу на:
  • структуру чланка;
  • енциклопедијски стил (разумљив за просечног читаоца);
  • објективност,
  • комплетност,
  • проверљивост и референцираност (ВП:П);
  • језички и правописни квалитет писања.
 2. Примедбе и коментари морају бити конкретни и коректно изнети, и везани само за наведене аспекте, без обзира да ли су коментари позитивни или негативни. Приликом оспоравања неког од наведених аспеката потребно је:
  • Код оспоравања структуре чланка, навести шта конкретно није добро и шта треба исправити;
  • Код оспоравања енциклопедијског стила, навести конкретне примјере неенциклопедијских реченица или дијелова текста;
  • код оспоравања неутралности чланка, навести конкретне примјере пристрасних реченица или дијелова текста;
  • Код оспоравања комплетности, навести шта конкретно није обрађено;
  • Код оспоравања језичке и правописне исправности текста, навести конкретне примјере правописних и других грешака.

Гласање

уреди

Постављање на гласање

уреди
 1. Чланак се након истека седмодневне расправе поставља на гласање које такође траје седам дана.
 2. Приликом постављања на гласање, кандидатима за сјајни се ставља шаблон {{Кандидат за сјајан-гласање}} а кандидатима за добар {{Кандидат за добар-гласање}}.

Критеријуми за гласаче

уреди
 1. Гласати може сваки корисник који има најмање 100 измјена у ГИП прије почетка гласања.
 2. Гласање се врши давањем образложених позитивних (  за) и образложених негативних (  против) гласова .

Гласови

уреди
 1. Гласови морају бити образложени, необразложени гласови (позитивни или негативни) се не рачунају.
 2. При образложењу негативног гласа корисник мора навести конкретне примјере због којих чланак не испуњава неки од критеријума за избор (структура, неутралност, комплетност, референцираност, језик и правопис); Негативни гласови чије образложење није поткријепљено конкретним примједбама на чланак и гласови који су образложени негативним односом гласача према теми или према предлагачу се не рачунају;
 3. Позитивни гласови уз образложење које сугерише да корисник не гласа за чланак јер га је прочитао и слаже се да испуњава критеријуме, него из разлога потпуно нерелевантних за чланак се не рачунају;

Крај гласања

уреди

Сјајни чланци

уреди
 1. Седам дана након отварања, гласање се затвара, а сматра успјелим уколико је гласало најмање осам корисника ЗА и уколико је ЗА гласало најмање 75% учесника гласања.
 2. Ако чланак није изабран, може бити поново предложен за кандидата након 15 дана од завршетка гласања под условом да се отклоне све конкретне примједбе које су довеле до тога да чланак не буде изабран на претходном гласању.

Добри чланци

уреди
 1. Седам дана након отварања, гласање се затвара, а сматра успјелим уколико је гласало најмање пет корисника ЗА и уколико је ЗА гласало најмање 70% учесника гласања.
 2. Ако чланак није изабран, може бити поново предложен за кандидата након 15 дана од завршетка гласања под условом да се отклоне све конкретне примједбе које су довеле до тога да чланак не буде изабран на претходном гласању.

Уклањање са списка

уреди
 1. Чланак може бити предложен као кандидат за укидање статуса сјајног или доброг.
 2. Приједлог за укидање статуса се поставља на страници Википедија:Сјајни чланци/Гласање за сјајне, и Википедија:Добри чланци/Гласање за добре.
 3. Отвара се расправа у трајању од 7 дана у којој сви заинтересовани корисници коментаришу кандидатуру за укидање статуса сјајног или доброг, на самом разговору о чланку. У овом периоду, дају се приједлози за побољшање чланка, а сви заинтересовани корисници раде на његовом побољшању, узимајући у обзир образложење за укидање статуса.
  • Евентуални приједлози за побољшање чланка, треба да буду конкретни и у циљу да се уклоне уочени недостаци, како би чланак очувао статус сјајног или доброг.
 4. Након претходне седмодневне расправе и евентуалног рада на уклањању недостатака, отпочиње гласање, које такође траје 7 дана. Корисници могу гласати против и за, оставити своје коментаре у одјељку за коментаре, или образложења гласа за скидање статуса, уколико су тако гласали.
 5. Све одредбе које важе за образложење гласа приликом гласања о постављању на списак, важе и за гласање о скидању са списка.
 6. Седам дана након отварања гласања, гласање се затвара и сматра успјелим уколико је на гласању гласало најмање осам корисника (код скидања статуса сјајног) или пет корисника (код скидања статуса доброг). Чланак губи статус сјајног или доброг уколико је за скидање статуса гласало барем 50% учесника гласања.
 7. Ако је чланак изгубио статус, може бити поново предложен као кандидат након 15 дана од момента губљења статуса под условом да се отклоне све конкретне примједбе које су биле разлог губитка статуса, при чему пролази кроз процедуру као и сви остали кандидати за сјајан или добар чланак.

Техничка одредба

уреди

Усвајањем овог правила престају да важе све одредбе које се тичу гласања на Википедија:Добри чланци/Правила и Википедија:Сјајни чланци/Правила. Одредбе које се тичу критеријума које чланак треба да испуни да би био сјајан или добар и даље остају на снази. Сходно томе ове странице постају смјернице и треба их преименовати у Википедија:Сјајни чланци/Критеријуми и Википедија:Добри чланци/Критеријуми.

Види још

уреди