Овај чланак описује начин рада на чланцима који се баве хронологијама. У овом тренутку није довршен ни изблиза (иако, заправо, вероватно никад неће бити довршен) и свако је позван да учествује у уобличавању начина рада на овој проблематици.

Чланци обухваћени овим упутством

уреди

Главна референца на енглеској Википедији је: en:List of time periods), али рад на овој периодизацији подразумева знатно већи број обрађених чланака.

Општи чланци

уреди

Чланци који описују различите периодизације и представљају почетну тачку у тражењу појединачних чланака

уреди

Хронологија доба која су релативно непромењива

уреди

Одређена група периодизационих чланака представља толико непромењиву категорију, да ће током простора који описује историја (и предисторија) бити непромењени. Таква су космолошка доба, геолошки еони, геолошке ере, геолошка доба, оса развоја живота на Земљи, оса развоја човека, развој човека (али, геолошке епохе нису, пошто је антропоцен почео половином 19. века.

Та раздобља су пре предмет астрономских, геолошких и еволутивних процеса него предмет неке детаљне хронологије (иако се, свакако, могу поставити у одређени хронолошки контекст), какве ово упутство обрађује.

Хронологија доба са малим променама

уреди

Хронологија заснована на декадном систему бројања и грегоријанском календару

уреди

Сви ови чланци би требало да имају сличне шаблоне који омогућавају лако сналажење неком ко крене да чита неки од чланака у некој од категорија.

Рад на већим временским целинама

уреди

Рад на временским целинама средње величине

уреди

Рад на мањим временским целинама

уреди

Мање временске целине, као што су конкретни месеци, недеље и датуми представљају хронолошке чланке који ће се тек на крају обрађивати. Потребе за њихову обраду ће се показати тек пошто годишњи календар буде био попуњен. Са друге стране, сигурно је да се бар за 21. век може обрадити и сваки дан понаособ у догађајима (пошто постоје извори информација), али је питање колико је то неопходно радити пре него што се неки други послови на српској Википедији не доврше.

Рад на догађајима и уопштеним временским целинама

уреди

Догађаји и дани представљају једну врло повезану целину, иако ће се сами догађаји користити и за друге хронолошке целине, као што су године, деценије итд. Ово је нека врста микрохронологије, одакле све почиње.

Даљи рад на хронологијама

уреди

Остава

уреди