Густина насељености

(преусмерено са Густина становништва)
Карта света са густином становништва по државама (2015)
Карта света са густином становништва по државама (2006)

Густина насељености становништва представља средњи број становника на површини одређеног подручја (држава, регија или слично), и у правилу се наводи као број „становника по квадратном километру (ст./km2)”. Израчунава се на начин да се број становника одређеног подручја подели са површином истог подручја.

Земља са највишом густином становништва је Монако (16.410 ст./km2, а са најнижом густином становништва Монголија (2 ст./km2).

Понекад се употребљава обрнута вредност. Колика је површина која у просеку стоји на располагању једном становнику одређеног подручја. Израчунава се тако, да се површина подручја изражена у м2 подели са бројем становника на том подручју. Наводи се као „број квадратних метара на једног становника (м2/ст.)”.

Земља са најмањом површином по становнику је Монако (63 м2/ст.), а са највећом површином по становнику Монголија (500.000 м2/ст.).

КонтинентиУреди

Густина насељености за све континенте осим Антарктика:

  1. Европа — 69 становника/km2
  2. Азија — 80 становника/km2
  3. Африка — 26 становника/km2
  4. Северна Америка — 20 становника/km2
  5. Јужна Америка — 20 становника/km2
  6. Аустралија — 4 становника/km2

Види јошУреди