Демократски социјализам

Црвена застава, симбол радничког и социјалистичког покрета

Демократски социјализам је политичка филозофија која заговара као крајњи циљ демократско превазилажење економског капитализма и успостављање друштвено-економског система утемељеног на директној демократији у политици и економији, те на демократски планираној производњи.[1][2][3][4][5][6][7][8][9] У питању је, дакле, систем производње и расподеле који би био у складу са потребама сваке појединке и сваког појединца, те друштва као целине, и који би узимао у обзир носиве капацитете и услове регенерације животне средине.

Присталице овакве политичке филозофије демократски социјализам не схватају као утопијско друштвено стање у неодређеној будућности, већ као процес превазилажења капитализма демократским средствима, који следи вишевековну традицију еманципаторских борби радника, пољопривредника, жена, мањина и староседеоца. То демократско превазилажење капитализма се одвија:

 • на политичком нивоу обликовањем и увођењем нових облика сарадње заједнице у саодлучивању о јавним питањима, као што су партиципативни буџет, директна демократија на локалном нивоу (са грађанским скуповима и јавним скупштинама) и замена представничког система директним учешћем у саодлучивању и делегатским системом;
 • на микроекономском нивоу са увођењем облика економске демократије, као што су заједничко власништво запослених, су- и самоуправљање, те задружништво;
 • на макроекономском нивоу са укидањем тржишта и конкуренције као друштвених механизама који у капитализму проузрокују сталне кризе и са успостављањем алтернативних начина координације производње и расподеле добара као што су сарадња између производних јединица уместо конкуренције и демократско планирање уместо ”слепе” тржишне производње;
 • у односу према животној средини са планирањем обима привреде у складу са носећим и регенерацијским способностима животне средине, те са одрживим и стабилним привредним растом утемељеним на редистрибуцији већ постојећег богатства и истовременом увођењу еколошки прихватљивих технологија; за то треба на глобалној разини обезбедити једнакоправан приступ сваке појединке и сваког појединца води за пиће, обрадивом земљишту и другим природним ресурсима који омогућавају пристојни живот;
 • у односу према класном питању и идентитетским питањима са укидањем како класних разлика између рада и капитала тако и свих других облика неједнакости и подређености на друштвеном нивоу, нарочито дискриминације на основу расе, пола, сексуалне оријентације, националне или етничке припадности, погледа на свет и хендикепа.

Присталице ове политичке филозофије су свесне да ова политика не може опстати у само једној држави и залажу се за интернационализам. Залажу се за укидање светског капитализма, те се стога надовезују на еманципаторске покрете и странке из целог света. Борба се смешта у светски анти-капиталистички покрет, којег чине различити раднички и синдикални покрети, те демократско-левичарске странке, групе и појединци.

Еманципаторски покрети за промену система се наиме организују на два начина. С једне стране се организују као странке које желе добити демократску политичку моћ и деловати као анти-системски режим, а с друге стране као покрети који се боре за промену система без жеље за преузимањем политичке власти. Идеална позиција је једнаковредно удруживање обе анти-системске стратегије за достизање истог циља: оних који делују одоздо, и мењају досадашње друштвене односе, и оних који у формалном политичком простору мењају политике одозго.[10]

Термин "демократски социјализам" се користи и као синоним за "социјализам", али се придев "демократски" користи за разликовање демократских социјалиста од бољшевизма и марксистичко-лењинистичког модела изградње социјализма, који се сматра недемократским и ауторитарним, те искривљењем племените идеје социјалне правде.

Види јошУреди

РеференцеУреди

 1. ^ Busky, Donald F. (July 20, 2000). Democratic Socialism: A Global Survey. Praeger. ISBN 978-0275968861. стр. 7-8.. Democratic socialism is the wing of the socialist movement that combines a belief in a socially owned economy with that of political democracy.
 2. ^ Anderson and Herr, Gary L. and Kathryn G. (2007). Encyclopedia of Activism and Social Justice. SAGE Publications.ISBN 978-1412918121..
 3. ^ Curian, Alt, Chambers, Garrett, Levi, McClain, George Thomas, James E., Simone, Geoffrey, Margaret, Paula D. (October 12, 2010). The Encyclopedia of Political Science Set. CQ Press.ISBN 978-1933116440.
 4. ^ Eatwell & Wright, Roger & Anthony (March 1, 1999). Contemporary Political Ideologies: Second Edition. Bloomsbury Academic. ISBN 978-0826451736..
 5. ^ Peter Hain Ayes to the Left Lawrence and Wishart.
 6. ^ "Towards a Democratic Socialism," New Left Review I/109, May–June 1978.
 7. ^ "Tony Benn: Committed Democratic Socialist". Transnational Institute. 22 April 2014.
 8. ^ Alan Ryan (1981). Bertrand Russell: A Political Life. Macmillan.
 9. ^ Calaprice, Alice; Lipscombe, Trevor (2005). Albert Einstein: A Biography. Greenwood. ISBN 9780313330803.. He committed himself to the democratic-socialist goals that became popular among intellectuals in Europe at the time.
 10. ^ www.demokraticni-socializem.si/

ЛитератураУреди

Спољашње везеУреди