У политици, односно политичкој теорији израз десни центар, центар-десница или умерена десница, означава оне идеологије, покрете и странке који по својим темељним одређењима припадају десници, али по начину остварења тих циљева или мањим делом свог програма припадају центру, односно у својој платформи имају превише левих садржаја да би се могли назвати десницом у најужем смислу речи.

Странке или политичке опције које се сматрају десним центром најчешће покушавају пронаћи компромис између конзервативне и либералне идеологије, а прилично ретки су покушаји да се кроз десни центар помире конзервативизам и социјализам, с обзиром да се они најчешће везују уз леви центар. С друге стране, опције десног центра се најчешће везују уз демохришћанске странке у многим државама, поготово у Европи.

Појам десног центра се често користи и за опис коалицијске владе коју сачињавају странке деснице и центра.