Доротеј

мушко лично име

Доротеј се може односити на

или на људе: