Дуални простор

Дуални простор (V*) векторског простора V је простор линеарних функционала на V у ознаци . Другим речима, дуални простор је линеал свих линеарних функционала, тј. линеал оператора који векторе из V пресликава у скаларе из поља F.[1]

Дуални простор се преко појма полилинеарних функционала може искористи за увођење и дефиницију тензора.

Особине дуалних простораУреди

Дуални простор као векторски простор је дефинисан са две операције, сабирањем и скаларним множењем.

 

Димензије простора V и V* су једнаке, а оба простора су и простори над истим пољем. Како су сви коначнодимензионални векторски простори исте димензије над истим пољем међусобно изоморфни, важи и  . Међутим, не постоји неки унапред одређени природни изоморфизам између та два простора. Веза између векторских простора V и V* је дуализам, дефинисан Риж-Фришеовим теоремом. Дуализам између V и V* је антизоморфизам (антилинеарна бијекција) када је F поље комплексних бројева, а изоморфизам када је дато поље реалних бројева.

Дуални простор V** дуалног простора V* је простор V. Уопштавањм ланца дуалних простора, парни степени дуалних простора у ланцу се могу идентификовати са V, а непарни са V*. Последица ове особине дуалних простора је да векторски простори V и V* формирају сва линеарна пресликавања у поље F тензорских простора.

Дуални простор је могуће разматрати и независно од простора V тако да се не узима у обзир чињеница да су његови вектори функционали простора V. Потребно је изабрати базис у простору V* и сваком вектору придружити колону по општем поступку репрезентовања n-димензионалног вектора колоном  .[2]

Види јошУреди

РеференцеУреди

  1. ^ „Дуални простори, Paul Skoufranis, 2012.” (PDF). Архивирано из оригинала (PDF) на датум 24. 01. 2013. Приступљено 20. 02. 2014. 
  2. ^ Векторски простори и елементи векторске анализе, Иванка Милошевић, Универзитет у Београду, 1997.