Интелектуалац је израз који у најширем смислу означава особу која се од осталих истиче интелигенцијом или образовањем, односно интелектуалним способностима које користи у професионалне или јавне сврхе. У ужем смислу се под тиме подразумева свака особа која обавља одређени интелектуални рад као главни део своје професије или занимања. У још ужем смислу се под појмом подразумева особа која захваљујући својим интелектуалним способностима ужива углед, односно представља ауторитет у одређеним областима друштвеног живота, као што су култура или наука.

Понекад се интелектуалци третирају као специфична друштвена група или слој. У том случају се за интелектуалце користи заједнички израз интелигенција.

Интелектуализам је учење које покушава да све проблеме етике, естетике, политике, религије, уметности итд. сагледа као искључиво рационалне, интелектуалне, занемарујући емоционалне, нагонске и ирационалне чиниоце. Инсистира на налажењу интелектуалних разлога за најразличитије видове људског понашања.

Види још уреди

Литература уреди

Додатна литература уреди

 • Aczél, Tamás & Méray, Tibor. (1959) The Revolt of the Mind. New York: Frederick A. Praeger.
 • Barzun, Jacques (1959). The House of Intellect. New York: Harper.
 • Berman, Paul (2010). The Flight of the Intellectuals. New York: Melville House.
 • Carey, John (2005). The Intellectuals And The Masses: Pride and Prejudice Among the Literary Intelligensia, 1880–1939. Chicago Review Press.
 • Chomsky, Noam (1968). "The Responsibility of Intellectuals." In: The Dissenting Academy, ed. Theolord Roszak. New York: Pantheon Books, pp. 254–298.
 • Grayling, A.C. (2013). "Do Public Intellectuals Matter?," Prospect Magazine, No. 206.
 • Hamburger, Joseph (1966). Intellectuals in Politics. New Haven: Yale University Press.
 • Hayek, F.A. (1949). "The Intellectuals and Socialism," The University of Chicago Law Review, Vol. XVI, No. 3, pp. 417–433.
 • Huizinga, Johan (1936). In the Shadows of Tomorrow. New York: W.W. Norton & Company.
 • Kidder, David S., Oppenheim, Noah D., (2006). The Intellectual Devotional. Emmaus, Pennsylvania: Rodale Books ISBN 1-59486-513-2.
 • Laruelle, François (2014). Intellectuals and Power. Cambridge: Polity Press.
 • Lilla, Mark (2003). The Reckless Mind – Intellectuals in Politics. New York: New York Review Books.
 • Lukacs, John A. (1958). "Intellectuals, Catholics, and the Intellectual Life," Modern Age, Vol. II, No. 1, pp. 40–53.
 • MacDonald, Heather (2001). The Burden of Bad Ideas. New York: Ivan R. Dee.
 • Milosz, Czeslaw (1990). The Captive Mind. New York: Vintage Books.
 • Molnar, Thomas (1958). "Intellectuals, Experts, and the Classless Society," Modern Age, Vol. II, No. 1, pp. 33–39.
 • Moses, A. Dirk (2009) German Intellectuals and the Nazi Past. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Rothbard, Murray N. (1989). "World War I as Fulfillment: Power and the Intellectuals," The Journal of Libertarian Studies, Vol. IX, No. 1, pp. 81–125.
 • Sapiro, Gisèle. (2014). The French Writers' War 1940–1953 (1999; English edition 2014); highly influential study of intellectuals in the French Resistance online review.
 • Shapiro, J. Salwyn (1920). "The Revolutionary Intellectual," The Atlantic Monthly, Vol. CXXV, pp. 320–330.
 • Shenfield, Arthur A. (1970). "The Ugly Intellectual," The Modern Age, Vol. XVI, No. 1, pp. 9–14.
 • Shlapentokh, Vladimir (1990) Soviet Intellectuals and Political Power. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
 • Shore, Marci (2009). Caviar and Ashes. New Haven: Yale University Press.
 • Small, Helen (2002). The Public Intellectual. Oxford: Blackwell Publishing.
 • Strunsky, Simeon (1921). "Intellectuals and Highbrows," Part II, Vanity Fair, Vol. XV, pp. 52, 92.
 • Whittington-Egan, Richard (2003-08-01). "The Vanishing Man of Letters: Part One". Contemporary Review.
 • Whittington-Egan, Richard (2003-10-01). "The Vanishing Man of Letters: Part Two". Contemporary Review.
 • Wolin, Richard (2010). The Wind from the East: French Intellectuals, the Culture Revolution and the Legacy of the 1960s. Princeton, N.J.: Princeton University Press.