Камбијум је латерални меристем (творно биљно ткиво) који се налази у стаблу и корену, али и листовима појединих врста биљака. Деобама ћелија камбијума настају елементи секундарног ксилема (секундарно дрво) ка унутрашњости стабла и корена, а елементи флоема (секундарна кора) ка периферији ових органа.

Камбијум је изграђен од два основна типа ћелија:

  • фузиформних иницијала, издужених призматичних ћелија, и
  • иницијала зракова, изодијаметарских ћелија.