Класична архитектура

Класична архитектура је назив који се употребљава за архитектуру Античке Грчке и Анточког Рима. Након периода ренесансе принципи класичне архитектуре поново добијају на значају у европској архитектури. Тако су настали правци: класицизам, неокласицизам итд.

Подела уреди

Историјски гледано, разликујемо три различита периода:

  • Класична грчка архитектура
  • Етрурска архитектура
  • Архитектура Рима

Грчка је пресудну улогу имала у формирању класичних архитектонских стилова, у дефинисању урбане функције агоре и одређивању типологије грађевина према цивилној намени.

Доступна литература уреди

  1. Х. В. Јансон, Историја уметности, Нови Сад, Прометеј, 2005.
  2. Џон Самерсон, Класични језик архитектуре, Београд, Грађевинска књига, 2004.
  3. Витрувије, Десет књига о архитектури, Београд, Грађевинска књига, 2006.