Клиничка слика, испољавање болести је скуп типичних и карактеристичних субјективних тегоба (симптома болести) објективних промена (знаци болести) којима се одликује нека болест. Клиничка слика поред симптома и знакова болести обухвата и морфолошко-функцијске поремећаје у организму, који се доказују, резултатима тестова и другим изворима података, укључујући и пацијентову самопроцену.

Начин испољавања клиничке слике

уреди

Клиничка слика болести испољава се на следећа три начина;

Литература

уреди
  • Антић Р. Интерна пропедевтика, Институт за стручно усавршавање и специјализацију здравствених радника, Београд, 1976.
  • Ристић С. М. Клиничка пропедевтика, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1990.