Когнитивна неуронаука

Когнитивна неуронаука je једна од најмлађих научна дисциплина из области неуронаука која се бави биолошким механизмима реализације виших менталних процеса, познатих и под термином когниција[1].

Когнитивна неуронаука може се дефинисати и као наука која се бави биолошком обрадом информација. Као таква она тражи одговоре на питања како се информације[2]:

Иако се когнитивна неуронаука појавила у касним седамдесетим годинама, когнитивне функције су предмет интересовања науке неупоредиво дуже. Данас се велики број наука и научних дисциплина у основи бави истим питањем, начином функционисања људског ума–мозга. То су, поред когнитивне неуронауке, и:

Референце Уреди

  1. ^ Драган Маринковић. Биолошке основе когнитивних функција. Издавач: Универзитет у Београду - Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију. 2018. ISBN 978-86-6203-117-4.
  2. ^ Wilson, A. R., & Keil, C. F. (2001). The MIT Encyclopedia of the Cognitive Sciences: A Bradford Book; New Ed edition.

Литература Уреди