Ја се зовем Ђорђе,
и слободно ме тако дозивајте! :)
По позиву сам слависта.
ıать Посебно се занимам српскохрватским дијалектима и њиховом историјом.
Мој домаћи дијалекат је ужички.
Пореклом сам Златиборац.
Моји преци су из Херцеговине,
и ја сам поносни Еро.

Занимљиве спољашње везе

- Словенска филологија (мој блог)
- Српскохрватски језик и књижевност
- Вокабулар, српски речник
- музика из ужичкога краја
- Ardalambion (о језицима Арде)
- Parma Tyelpelassiva (књига сребрних листова)
- службене стране општине Чајетине
- пројекат Растко
- Ужице на први поглед
- музеј Старо село у Сирогојну