Корисник:Geologicharka/Геолошка сваштара

Корисник:Geologicharka
Разговор са корисником:Geologicharka
Корисник:Geologicharka/Моји чланци
Корисник:Geologicharka/Моје слике
Корисник:Geologicharka/Споменице
Корисник:Geologicharka/Геолошка сваштара
Корисник:Geologicharka/Песак
Корисник
Разговор
Чланци
Слике
Споменице
Геолошка страна
Мој песак


Литература

уреди

Геофизика

уреди
 1. Аранђеловић Д. 1976. Геофизика на карсту. Београд: Геофизички институт, посебно издање књ. 17
 2. Бањац Н. 1994. Сеизмологија. Петничке свеске 34. Ваљево: Истраживачка станица Петница
 3. Gadallah M., Fisher R. 2009. Exploration Geophysics. Berlin: Springer
 4. Gates A., Ritchie D. 2007. Encyclopedia of Earthquakes and Volcanoes. New York: Facts on File, Inc.
 5. Главатовић Б. 2002. Сеизмологија. Београд: Рударско-геолошки факултет
 6. Gubbins D., Herrero-Bervera E. 2007. Encyclopedia of Geomagnetism and Paleomagnetism. Dordrecht: Springer
 7. Jakosky J.J. 1963. Геофизичка истраживања. Београд: Библиотека научних и стручних дела, Научна књига
 8. Кузмановић Д., Седмак А., Обрадовић И., Николић Д. 2003. Математичка физика. Београд: Рударско-геолошки факултет
 9. Lanza R., Meloni A. 2006. The Earth’s magnetism – An introduction for geologists. Berlin: Springer
 10. Lowrie W. 2007. Fundamentals of Geophysics. New York: Cambridge University Press
 11. Sheriff R. 2002. Encyclopedic dictionary of Applied Geophysics. Tulsa: Society of Exploration Geophysicists
 12. Старчевић М. 1991. Гравиметријске методе истраживања. Београд: Наука
 13. Старчевић М., Ђорђевић А. 1998. Основе геофизике 2. Београд: Универзитет у Београду
 14. Stein S., Wysession M. 2003. An Introduction to Seismology, Earthquakes and Earth Structure. Oxford: Blackwell Publishing
 15. Yilmaz Ö. 2001. Seismic data analysis. Tulsa: Society of Exploration Geophysicists

Тектоника

уреди
 1. Анђелковић М. 1980. Геологија Југославије. Београд: Научна књига
 2. Димитријевић М. 2000. Основи геотектонике. Нови Сад: ДИТ НИС-Нафтагас
 3. Димитријевић М. 1964. Структурна геологија. Београд: Рударско-геолошки факултет, Лабораторија за методе геолошког картирања
 4. Пешић Л. 2002. Општа геологија - Ендодинамика. Београд: Рударско-геолошки факултет

Геоморфологија

уреди
 1. Анђелић М. 1990. Геоморфологија. Београд: Војногеографски институт
 2. Марковић М., Павловић Р., Чупковић Т. 2003. Геоморфологија. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства
 3. Марковић М., Петровић Б. 1980. Однос површинске красификације и руптурног склопа у подручју Никшићког поља. Београд: Симпозијум „20 година ЛМГК“
 4. Milanovic P. 1981. Karst Hydrogeology. Colorado, USA: Water Resources Publications
 5. Милановић П. 1999. Геолошко инжењерство у карсту. Београд: Енергопројект
 6. Петровић Б., Марковић М. 1981. Веза просторне оријентације крашких облика и тектонског склопа. Сарајево: Билтен „Наш крш“, бр. 10-11
 7. Петровић Д. 1977. Геоморфологија. Београд: Грађевинска књига
 8. Пешић Л. 2001. Општа геологија - Егзодинамика. Београд: Рударско-геолошки факултет

Даљинска детекција

уреди
 1. Павловић Р., Чупковић Т., Марковић М. 2004. Даљинска детекција. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства

Петрологија

уреди
 1. Ђорђевић В., Ђорђевић П., Миловановић Д. 1991. Основи петрологије. Београд: Наука
 2. Протић М. 1984. Петрологија седиментних стена. Београд: Рударско-геолошки факултет
 3. Schmincke, H. U. 2004. Volcanism. New York: Springer ISBN 3-540-43650-2

Остало

уреди
 1. Бабич Д. 2003. Минералогија. Београд: Рударско-геолошки факултет
 2. Грубић А., Обрадовић Ј., Васић Н. 1996. Седиментологија. Београд: Универзитет у Београду
 3. Димитријевић М. 1978. Геолошко картирање. Београд: ИЦС
 4. Крешић Н. 1988. Карст и пећине Југославије. Београд: Научна књига
 5. Рабреновић Д., Кнежевић С., Рундић Љ. 2003. Историјска геологија. Београд: Рударско-геолошки факултет, Институт за регионалну геологију и палеонтологију
 6. Петровић Ј. 1973. Пећинарство за планинаре. Београд: Планинарски савез Србије

Слике

уреди

Даљинска детекција

уреди

Структурна геологија

уреди

Геоморфологија

уреди

Остало

уреди