Милан Божиновић, Београд.

Факултет уреди

Студијски програми Високе школе електротехнике[1] и рачунарства израђени су у складу са основним задацима и циљевима школе и служе њиховом испуњењу. Школа систематично и ефективно планира, спроводи, надгледа, вреднује и унапређује квалитет студијских програма.

Садржај квалификација и диплома појединих врста и нивоа студија одговарају карактеру и циљевима студијских програма. Мањи број предмета на сваком студијском програму је обавезан, а већина је изборна. Кроз обавезне предмете обезбеђује се стицање неопходних знања и вештина, а кроз изборне предмете обрађују се они садржаји који ближе одговарају потребама и способностима сваког студента појединачно.

Мој омиљене државе уреди

 
Београд
  1. Србија
  2. Кина
  3. Грчка
  4. Јапан
  5. Русија


Спољашне везе уреди


Референце уреди

Споменице и захвалнице уреди

500 измена