Кромлекс (келт.) је мегалитска градња која је створена од стојећих камена који су поређани у правама или кривуљамакруговима) који су горе спојени са водоравним каманом. Сусрећемо је у Француској. Понекад се у ширем смислу речи овим обележава и споменик Стоунхенџ у Енглеској.

Класични кромлекс са севера- Енглеска

Функцијом ових грађевина је било стварање посветног обима у којем се пројављује композициони принцип и ритам који је био важан елеменату архитектури у којим су менхири симболички представљали жива бића која изазивају представе погрбљених монаха. Култ се састојао из два основна обреда са покретом који је тежио одређеном циљу- процесија или покрета око култног споменика, стабла или гроба. Старе кромлексе треба схватати као окамењене наподобине култних игара у колу.

Спољашње везе уреди