Kупулa (лат. cúpula – чашица) чашолики омотач плода који га држи и штити током раста и сазревања. Карактеристична је за породицу букве (Fagaceae). Код рода литокарпус (Lithocarpus) и храстова (Quercus) она само делимично обухвата појединачну орашицу, док код питомог кестена (Castanea) и букви (Fagus), у потпуности затвара два или више плодова, а када плодови сазреле, пуца на четири режња и ослобађа орашице. Купула настаје из вегетативних делова цвета (разрастањем цветне дршке).

Купуле породице букве: А. црвени храст, B. македонски храст, C. буква, D. питоми кестен.

Купула је покривена бројним љуспама - стипулама. Код кестена, љуспе су преображене у зашиљене бодље, пружајући заштиту плодовима од веверица и других животиња које се хране кестеном. Код храстова љуспе су кратке и прилегле уз купулу као код црвеног храста, или су издужене и одстоје од купуле као код цера или македонског храста.

Литература уреди

  • Tootill, E. (1984): The Penguin Dictionary of Botany. Market House Books Ltd.