Лептони су елементарне честице које не праве друге сложене честице, али учествују у важним физичким процесима. Спин им је 1/2 (дакле, лептони су фермиони), а они који су наелектрисани имају јединично наелектрисање. Не осећају јаку, али су осетљиви на слабу силу. Маса им је знатно мања од масе кваркова, али за разлику од њих могу се наћи слободни.

Постоје три врсте лептона који образују слабе дублете са својим неутринима: електрон, мион, тау, електронски неутрино, мионски неутрино и тау неутрино.

Таблица лептонаУреди

Честица / античестица Неутрино / антинеутрино
Име Симбол Наелектрисање (e) Маса (MeV) Име Симбол Наелектрисање (e) Маса (MeV)
Електрон / Позитрон   −1 / +1 0,511 Електронски неутрино / Електронски антинеутрино   0 <0,000003
Мион / Антимион   −1 / +1 105,6 Мионски неутрино / Мионски антинеутрино   0 <0,19
Тау лептон / Антитау   −1 / +1 1777 Тау неутрино / Тау антинеутрино   0 <18,2