Лобирање је посебан облик придобијања утицајних појединаца или група. Подразумева процес развијања ефикасних и ефективних комуникација са онима који имају формалну и неформалну моћ. Процес је успео уколико утицајни појединци или групе успевају да у будућности подржавају одређене иницијативе и интензивирају своје активности у правцу реализације планираних циљева.

Писмо Војислава Илића Млађег гувернеру Народне банке Србије, молба о запослењу сина у виду песме. Налази се у Удружењу „Адлигат" у Београду.

Литература уреди