Лонгитудинални талас

Лонгитудинални талас је талас при чијем простирању честице осцилују у правцу простирања таласа. Може се кретати само кроз супстанцијалне средине, које поседују еластичност. Пример је звук у води и ваздуху. Супротност овог вида таласа су трансверзални таласи.

Раван лонгитудиналан талас
Лонгитудиналан талас (цилиндричан или сферни)
Видео снимак лонгитудиналног таласа

ПростирањеУреди

За разлику од трансверзалних, лонгитудинални се могу простирати и кроз течну и кроз гасовиту средину (а исто као и они могу кроз чврсту). То значи да су сви механички таласи присутни у гасовитим и течним срединама лонгитудинални. Једини изузетак су трансверзални таласи на површини течности, где се јављају заједно са лонгитудиналним, заједно чинећи резултујући талас.

Брзина лонгитудиналних таласаУреди

Брзина лонгитудиналних таласа у чврстим и течним срединама рачуна се формулом:  , где је  -Јунгов модул еластичности за чврсте средине, а коефицијент стишљивости за течне, док је  -густина. У идеалним гасовима брзина лонгитудиналних таласа је: .

Очигледно брзина лонгитудиналних таласа у идеалним гасовима зависи само од температуре.

Види јошУреди

ЛитератураУреди

Милан О. Распоповић. Физика за трећи разред гимназије природно-математичког смера. Завод за уџбенике. Београд. 2007. година