Проф. др Миленко Пикула је руководилац катедре за математику, физику и рачунарство Филозофског факултета Универзитета у Источном Сарајеву.[1]

Миленко Пикула
Датум рођења1947.

Биографски подаци уреди

Школовање уреди

Миленко Т. Пикула рођен је 10. октобра 1947. године у Сливљима, општина Гацко. Основну школу завршио је у Фојници код Гацка, а средњу Геодетско-техничку у Сарајеву. Студирао је на Природно-математичком факултету у Сарајеву, Одсјеку за математику гдје је дипломирао 1972. године. Одмах по дипломирању уписао је постдипломске студије на истом факултету, такође на Одсјеку за математику. Године 1977. одбранио је магистарски рад из обасти функционалне анализе на тему „Монотони оператори и њихове примјене“. Докторску дисертацију „Регуларизовани трагови диференцијалних оператора са кашњењем“ из области теорије диференцијалних оператора одбранио је такође на Природно-математичком факултету у Сарајеву 1983. године, чиме је стекао научно звање доктора математичких наука.

Запослење уреди

Одмах по завршетку студија, запошљава се на Електротехничком факултету у Сарајеву као асистент-приправник на Катедри за математику. Од 1977-1983. године заослен је у звању асистента на истој катедри. По одбрани докторске дисертације, стиче звање доцента и наставља да ради на истом факултету. Током школске 1992/93. године био је ангажован у настави на Природно-математичком факултету у Подгорици и на Факултету за поморство у Котору. Током идуће двије године стално је запослен на Факултету за поморство у Котору у звању ванредног професора. Године 1995. почиње да ради на Учитељском факултету у Ужицу, Универзитета у Крагујевцу. На овом факултету је стекао звање редовни професор 1999. године из области методика наставе математике. На Универзитету Источно Сарајево 2003. године бира се у редовног професора из области математичка анализа и примјене. Од 2004. до 2008. године је обављао функцију декана Филозофског факултета, данас је руководилац катедре за математику, физику и рачунарство на овом факултету.

Библиографија уреди

1. Regularized traces of higher-order differential operators with retarded argument, Differеntial equations 21(1985), 664-668

2. О регуляризованных следах дифференциалного оператора типа Штурма-Лиувилля с запаздывающим аргументом, Дифф. Уравнения 1(1990) 103-109

3. The inverse Sturm-Lioville type problem with changeable delay, (and N.Mihaljević), Mathematica Montisnigri, Vol. XVI (2003) 41-68

4. Стање учења математике у основној школи (коаутор Ваит Ибро), Настава математике LII, 1, Београд (2007). стр. 1-11 (ISSN 0351-4463)

5. Об определении дифференциалъного уравнения с переменным запаздыванием , Mathematica Montisnigri, Vol VI (1996), 71-91

6. Определение дифференциалъного оператора Штурма-Лиувилля с запаздывающим аргументом по двум спектрам, Математички весник, 43 (1991), 159-171

7. Развијености појма дужина код предшколске дјеце (коаутор Сања Маричић), Зборник радова 9, vol. 11, Учитељски факулте, Ужице, (2008). стр. 33-46 (UDK 159.922.72-053.4; ISSN 1450-6718)

8. Карактеристична функција оператора типа Штурм-Лиувила са промјенљивим кашњењем (коаутор Н. Михаљевић), Зборник факултета за поморство у Котору, 20, Котор (2003). стр. 403-410 (UDK 517.5; ISSN 0352-1052)

9. О регуляризованных следах краевой задачи для функционального – дифференциального уравнения с отклоняющимся аргументом, (са М.Мартинович),Радови математички, Сарајево 1986, вол 2 (3-12)

10. Regularized trace of the operator applied to solving inverse problem (and R. Lazović), Radovi matematiči, vol 11, Sarajevo (2002). стр. 49-57

11. Миленко Пикула, Владимир Владичић – Алгебарске структуре на скупу троуглова – Зборник радова са научног скупа Наука и настава на универзитету, 641-644, Универзитет Источно Сарајево, Филозофски факултет Пале, 2009

12. Миленко Пикула, Раде Лазовић, Владимир Владичић – Обратные задачи для дифференциальных уравнениѝ бторого порядка с запаздывающим аргументом – Споменица Веселину Перићу, 343-360, Академија наука и умјетности Републике Српске, 2011.


13. Миленко Пикула , Владимир Владичић – О једном диференцијалном оператору и његовим својственим вриједностима - Зборник радова са научног скупа Наука и идентитет, 7-12, Универзитет Источно Сарајево, Филозофски факултет Пале, 2012.


14. Inverse problems for Sturm-Liouville differential operators with a homogeneous delay /Миленко Пикула, Владимир Владичић, Драгана Недић/ Sib. Math. J. 55, No 2, 301-308 (2014); translation from Sib.Mat. Zh. 55, No 2, 370-378 (2014).. doi:10.1134/S003744661402013X.  Недостаје или је празан параметар |title= (помоћ)

15. A solution to the inverse problem for the Sturm-Liouville-type equation with a delay /Миленко Пикула, Владимир Владичић, Оливера Марковић/ Filomat, 26, No.7, 1237-1245 (2013). . doi:10.2298/FIL1307237P.  Недостаје или је празан параметар |title= (помоћ)

16. M. Pikula, S. Maričić, A. Vrdoljak: "A comparative analysis of the curricula: The case of the multiculturalism in mathematics education on level of primary schools", First International Scientific Conference on "Multiculturalism in Education", Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey, June 10–12, 2009.


Спољашње везе уреди

Референце уреди

  1. ^ „Архивирана копија”. Архивирано из оригинала 16. 12. 2017. г. Приступљено 15. 12. 2017.