Минут

јединица времена

Минут или минута је:

Симбол за минут времена је min.

Симбол за лучни минут је прим (′). На пример, петнаест минута може да се напише као 15′. Међутим, чешће се употребљава апостроф (U+0027).

Земља се окреће по својој поларној оси кроз 15 лучних минута сваког минута времена. Лучни минут на Земљином екватору износи приближно једну наутичку миљу.

Сат вероватно садржи 60 минута због утицаја Вавилонаца, који су користили бројни систем на бази 60.