Наби, Ле Наби или Набисти (франц. Les Nabis) је група француских сликара окупљених око Пола Серусијеа. Стварали су под утицајам Пола Гогена. Припадали су јој сликари: Пјер Бонар, Морис Дени, Пол Рансон, Едуар Вијар и други.

Пол Серусије, Талисман, 1888.

Назив потиче из хебрејског језика и значи „пророци“. Сликари су се у 1890-им годинама састајали у атељеу Пола Рансона и дискутовали о симболизму. За разлику од импресиониста они су наглашавали обојену површину и контуру. Моделација и просторне вредности су устукнули у позадину. Теоретичар групе Морис Дени је дефинисао слику као површину која је покривена бојом која је уређена према одређеним законитостима. Осим Пола Гогена на групу је утицао и Одилон Редон (чија је најпознатија слика „Киклоп“). Надаље је група Наби била инспирисана јапанским дрворезима у боји. Значајно је сезала у подручје примењених уметности, сликања плаката, позоришне декорације и илустрације књига.