Омладински рад

Омладински рад јесте планиран програм образовног карактера, креиран са сврхом пружања подршке младима у процесу осамостаљивања, тако што им омладински радник/ца помаже у личном и социјалном развоју како би постали активни чланови/це друштва и учесници/це у процесу доношења одлука[1].

Омладински рад у Хавани.

Идеја омладинског рада је пружање подршке младима да обликују своју будућност.[2]

Основна сврха омладинског рада је стварање сигурног окружења и могућности за активно учешће младих на добровољној основи у процесу стицања компетенција, вредности и уверења.

Специфичност омладинског рада у односу на било који други рад са младима јесте да је он плански, односно циљано образовног карактера.

а) комплементаран је формалном образовању;

б) спроводи се од стране омладинских радника/ца;

в) спроводи активности које користе методе неформалног образовања и информисања.

Битни појмовиУреди

Неформално образовање - организоване и планиране образовне активности које подстичу индивидуално и друштвено учење, дешавају се изван система формалног образовања, комплементарне су формалном образовању у којем је учешће добровољно, а дизајниране су и изведене од стране обучених и компетентних едукатора/ки. Неформално образовање у области омладинског рада омогудава младима да стекну компетенције које доприносе њиховом личном развоју, активном грађанству и поведању запошљивости.

Учешће младих - приступ активног грађанског учествовања младих као средство преузимања активне улоге и у развоју властитог окружења.

Омладински програм - програми за младе, планирани са циљем личног и социјалног развоја младих, у односу на права и потребе младих у одређеној заједници (програми оснаживања, програми превенције и сл.).

Омладински активизам - представља глас младих који су окупљени око заједничке идеје зарад неке друштвене промене. Постоје различити облици активизма у односу на различите друштвене проблеме (студентски протести, петиције, кампање, трибине), а основа активизма јесте волонтеризам.

Волонтер/ка - особа која се ангажује да ради за заједницу без новчане надокнаде, учешћем у неком програму, истовремено развијајући своје вештине, где има прилику да научи нешто ново и развије солидарност са осталим члановима у заједници. Волонтери могу радити у свим организацијама, институцијама и установама у којима постоје организовани волонтерски програми[3].

Карактерискике омладинског радаУреди

 • Третирање младих као партнера, односно као своје циљне групе, а не као клијената, ученика/ца и пацијената/киња, укључујући холистички приступ;
 • Пружање подршке младима у развоју властитог система вредности, социјалних вештина и одговорности, како би потпомогли процес осамостаљивања и њихову активну интеграцију у друштво;
 • Обезбеђивање равноправности учешћа младих и принципа инклузије и антидискриминације;
 • Кориштење метода неформалног образовања;
 • Сарађује са осталим актерима из различитих сектора друштва како би друштво одговорило на потребе младих;
 • Пружање подршке младима у доношењу (информисаних) одлука у односу на личну одговорност према друштву и заједници;
 • Охрабривање младих да развијају критичко мишљење у односу на властито искуство и свет око себе и подстиче на активно деловање;
 • Промовисање идеје волонтеризма;
 • Пружање услуга младима, а да притом млади доносе одлуке да ли ће учествовати у омладинском раду (Млади учествују у програмима омладинског рада на добровољној основи);
 • Комплементарност са формалним образовањем како би се млади подстакли на остваривање властитих потенцијала;
 • Базирање на професионалном односу између омладинског/е радника/це и младих;
 • Није нужно везан за формално образовање омладинског/е радника/це.[1]

Омладински/а радник/цаУреди

Омладински радник[4] је стручно лице, ангажовано у организацијама цивилног друштва/институцијама/локалној самоуправи, које спроводи активности омладинског рада, а чије су компетенције дефинисане стандардима занимања у области омладинског рада. Компетенције се могу стећи кроз формално, неформално и информално образовање и учење.

Од 2019. године омладински/а радник/ца се налази у Јединственом кодексу шифара за евиденцију Националне службе за запошљавање, под шифром 3412.03.[5]

РеференцeУреди

 1. ^ а б „Смернице за осигурање квалитета омладинског рада” (PDF). Приступљено 28. 9. 2019. 
 2. ^ „Nacionalna strategija za mlade 2015-2025” (PDF). Приступљено 28. 9. 2019. 
 3. ^ Калаба, Вања (2008). Практични приручник за омладински рад. Центар за омладински рад. 
 4. ^ „Речник омладинске политике” (PDF). Приступљено 28. 9. 2019. 
 5. ^ „Omladinski/a radnik/ca je zanimanje!”. Приступљено 28. 9. 2019. 

Спољашње везеУреди