Орфизам (уметност)

Орфизам (познат и под називом орфички кубизам) је назив за посебан облик аналитичког кубизма који је 1912. развио Робер Делоне и коме је збох поетског карактера по митском певачу назив дао Гијом Аполинер. Боја је главно средство обликовања. Постављањем једних до других контрастних бојених површина постиже се утисак ритма и покрета. Поред Делонеа представници овог правца били су и његова жена Соња Делоне-Терк, Купка, Пикабија и Вијон. Имао је велики утицај на сликаре Плавог јахача.

Црвена кула (фр. La Tour rouge), Делонеова слика из 1911.