Основне интеракције

У природи постоје четири основне или фундаменталне интеракције (или силе) којима елементарне честице делују међусобно. Помоћу њих се описује размена енергије међу честицама и самим тим су одговорне за овакву структуру универзума. Четири интеракције су: гравитациона, јака, слаба, електромагнетна. Интеракције делују преко преносиоца (медијатора) силе, тј. честица (кванти поља) које преносе саму силу. У савременој физици се тренутно трага за моделом једног најфундаменталнијег деловања које би објединило све ове четири силе (претпоставља се да су ове силе обједињено деловале непосредно после Великог праска). За сада постоји теорија која је објединила слабу и електромагнетну интеракцију и зове се електрослаба интеракција.

Интеракција Теорија која је описује Преносиоци Релативна снага Зависност од удаљености Домет (m)
Јака Квантна хромодинамика
(QCD)
глуони 1038 10-15
Електромагнетна Квантна електродинамика
(QED)
фотони 1036 ∞ (бесконачно)
Слаба Електрослаба теорија W и Z бозони 1025 10-18
Гравитациона Општа теорија релативности
(GTR)
гравитони
(нису још пронађени)
1 ∞ (бесконачно)