Панатенеје су велике свечаности са јавним играма које су се Старогрчкој Атини одржавале у част рођендана богиње Атине, средином лета сваке четврте године и трајале су више дана.

После гимнастичких и музичких такмичења, у којим су победници добијали као награде, посебно израђене амфоре (панатенејске амфоре), напуњене уљем светих маслина, свечаностити су се завршавале велико свечаном поворком до Акропоља. У поворци се на броду на точковима возио скупоцени пеплос, који су израдиле атинске девојке као поклон Атининој статуи.

Панатенејска поворка је приказана на фризу Партенона (сада у Британском музеју у Лондону).