Главни интерпункцијски знаци
Знаци интерпункције
тачка .
упитник ?
узвичник !
запета ,
тачка-зарез ;
двотачка :
црта
цртица
наводници „ ”
заграде ( )   [ ]
Остали правописни и помоћни интерпункцијски знаци
тротачка
полунаводници ’ ’
апостроф
коса црта /
звездица *
ситна бројка 1
постакценатска дужина ̄
генитивна дужина ̂
знакови за нагласке ̏    ̀   ̑    ́
знакови порекла <   >
једнакост =
плус +
минус
знак множења ×
знак дељења ÷
витичасте заграде { }
знак понављања
секција §
степен °
Остали интерпункцијски знаци
два упитника
два узвичника
упитник‐узвичник
узвичник‐упитник
oбрнути упитник ¿
oбрнути узвичник ¡
цртица‐минус -
oбрнута коса црта \
aмперсанд &
eт‐знак @
пилкроу
булет
каретa ^
крстић †   ‡
тараба #
нумеро
проценат %
промил
базна тачка
прим ′   ″   ‴
тилда ~
доња црта _
усправна црта |   ‖   ¦
заштита ауторског права ©
заштита ауторског права на тонски запис
Жиг — регистрована робна марка ®
Жиг — заштићена сервисна марка
Жиг — заштићена робна марка
aстеризам
флеурон
индикатор
интеробенг
дијамант
знак референце
повезница
размак  
интерпункт ·
знак валутa ¤

Пилкроу (енгл. Pilcrow; ¶) је параграфски знак или алинеа (лат. a linea - од линије, линијски). То је типографски карактер који се обично користи за денотирање индивидуалних параграфа. Овај неалфабетски симбол варира у зависности од штампаног облика, али овде наведени облик је типичан. Пилкроу се може користити као увучени ред одвојених параграфа, а њиме се може означавати и нови параграф као нови засебан део грађе. У средњем веку се пилкроом обележавао нови ток мисли, пре но што је физички дискретан параграф постао конвенција.

Пилкроу

Пилкроу се обично црта као наопака графема „P“, али се може наћи и као наопако „D“.

Пилкроу се у неким круговима зове и „козје ноге“.