Тибор Живковић — разлика између измена

→‎Чланци: још четири одреднице
м (→‎Монографије: мало сређивања)
(→‎Чланци: још четири одреднице)
* „О племенском устројству и војној снази подунавских Словена у -{VI}- и -{VII}- веку“, ''Зборник радова Византолошког института'', бр. 35, стр. 95-116, 1996.
* „Етничке промене на територији данашње Србије у периоду од -{VI}- до X века“, ''Гласник Етнографског института САНУ'', бр. 45, стр. 89-99, 1996.
* „Прилог хронологији аварско-словенских односа 559-578. године“, ''Историјски часопис'', бр. 42-43 (1995-1996), стр. 227-236, 1997.
* [http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0352-5716/1997/0352-57169756007Z.pdf „Односи Авара и подунавских Словена 579-626. године“], ''Зборник Матице српске за историју'', бр. 56, стр. 7-18, 1997.
* „Етничке промене на територији данашње Србије у периоду од 6. до 10. века“, ''Гласник Етнографског института САНУ'', бр. 45, стр. 89-100, 1997.
* „Етнички идентитет Јужних Словена (-{VII-XI}- век) - сведочанства савременика“, ''Меридијани'' , бр. 3/4, стр. 25-29, 1999.
* [http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0352-5716/2000/0352-57160062009Z.pdf „Словени Пелопонеза у Житију Никона Метаноита“], ''Зборник Матице српске за историју'', бр. 61-62, стр. 9-26, 2000.
* [http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0350-0802/2001/0350-08020148009Z.pdf „Тактикон Успенског и тема Далмација“], ''Историјски часопис'', бр. 48, стр. 9-43, 2001.
* [http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0352-5716/2001/0352-57160164007Z.pdf О северним границама Србије у раном средњем веку], ''Зборник Матице српске за историју'', бр. 63-64, стр. 7-17, 2001.
* „Пљеваљски крај у раном средњем веку: нека размишљања“, ''Гласник Завичајног музеја Пљевља'', бр. 2, стр. 11-19, 2001.
* [http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0350-0802/2002/0350-08020249009Z.pdf „Поход бугарског цара Самуила на Далмацију“], ''Историјски часопис'', бр. 49, стр. 9-25, 2002.
* [http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0350-0802/2004/0350-08020450009Z.pdf „Легенда о Павлимиру Белу“], ''Историјски часопис'', вол. , бр. 50, стр. 9-32, 2003.