Појачавач је уређај који повећава амплитуду неке физичке величине, обично напона или струје. Термин се може користити и за појачаваче силе, притиска, и других величина.

Једноставан спој појачавача са транзистором. Мали улазни наизмјенични напон је знатно појачан на излазу.

Свима је заједничко да имају одређени пропусни опсег и појачање. Обично постоји компромис између пропусног опсега и појачања, због практичних особина компоненти, и због настојања да се шум сведе на минимум.

Контрола појачањаУреди

Традиционално, контрола појачања нискофреквентних појачавача се изводила потенциометром. Новији уређаји могу имати и дигиталне атенуаторе (ослабљиваче сигнала) повезане са оптичким енкодерима за очитавање жељеног нивоа сигнала.

За мијењање појачања високофреквентних појачавача, постоје разне методе. Често се мијења спрега између осцилаторних кола, користе се филтери и слично.

ПодјелаУреди

У електроници и електротехници, постоји више подјела.

По физичкој величини која се појачава, појачавач може бити:

По начину рада компоненти за појачавање, појачавач може бити:

По активним компонентама појачавача:

По пасивним компонентама појачавача:

По фреквентном опсегу за појачавање:

Постоје и даље подјеле, зависно од специфичне намјене појачавача.

ЛитератураУреди

  • Basic Audio & Video Systems, D. Harvey, Mohawk College, Hamilton, Ontario, pp. 61 до 83.

Спољашње везеУреди