Прабалтословенски језик

Прабалтословенски језик, или балтословенски прајезик,[1] реконструисани је прајезик (језик предак), која је произишао из распада праиндоевропског језика и кансије је подијељен на два језика — прабалтички и прасловенски, који су затим постали преци балтичких и словенских језика индоевропске језичке породице.

Прабалтословенски језик нема писаних споменика, али се у лингвистици обнавља помоћу методе лингвистичке компарације. Постоји низ изоглоса заједничких балтичким и словенским језицима у области фонологије, морфологије и акцентологије, које су уобичајене иновације још од времена јединственог индоевропског језика и истовремено се могу обнављати хронолошким редом.

Референце

уреди