Рационална функција

Рационална функција је количник два полинома. То је функција облика:

,

где су и полиноми. Другим речима, рационална функција је облика:

,

где су , константни бројеви, а m и n цели ненегативни бројеви. Рационална функција је дефинисана за све вредности аргумента x осим када је вредност имениоца нула.

Збир, разлика, производ и количник рационалних функција је рационална функција. Када је рационална функција се назива цела рационална функција или полином. Када је тада се р. ф. назива билинеарна и има облик:

.

Спољашње везе уреди