Сименс (јединица)

мерна јединица

Сименс (енг. siemens; симбол: S) је СИ изведена јединица за мерење електричне проводљивости, будући да је реципрочни ом (Ω), названа по Вернеру фон Сименсу. Однос између електричних јединица је:

  • S = јединица проводности, сименс
  • A = јединица јачине струје, ампер
  • V = јединица електричног напона, волт
Формула за израчунавање проводљивости гласи:

G = 1 / R = S

  • G = проводљивост
  • R = отпор (Ω)
  • S = јединица проводности, сименс

Пример: G = 1 / 6 Ω = 0,1667 S

Мо (енг. mho) је сада ексцентрично име за ову јединицу електричне проводљивости, једнакој 1 Ω−1. Изведена је од писања речи ом уназад. Његов симбол је (обрнуто написано слово Ω). Јединица сименс се користи универзално у науци и примарно у применама у електрици, док се мо користи превасходно у применама у електроници.

Литература

уреди