Скупштина у Београду (1810)

О скупштини која je, као редовна, одржана y Београду 12. јануара 1810. (на нову годину) има мало поузданих података.

Саставши сe неколико месеци иза „чрезвичајне" скупштине која je одржана y Хасанпашиној Паланци, ова скупштина само je потврдила њене закључке, јер je сав народ желео да сe y односе са Русима унесе више одређености, и да један већи одред руске војске дође y Србију где би сe стално настанио и учествовао y операцијама српске војске. Као што су радиле раније скупштине, и ова je скупштина извршила разрез пореза за следећу годину и прегледала рачуне из прошле године.

У току рада ове скупштине, смењен je са председништва Савета Младен Миловановић, па je тај положај заузео Јаков Ненадовић.

ИзвориУреди

Претходник:
„Чрезвичајна“ скупштина у Хасанпашиној Паланци
Народне скупштине Србије

1810

Наследник:
Скупштина у Београду (1811)