Снежана Бркић

Снежана Бркић (Шид, 1961), редовни професор Правног факултета Универзитета у Новом Саду[1]

Др
Снежана Бркић
Снежана Бркић.jpg
Др Снежана Бркић
Пуно имеСнежана Бркић
Датум рођења(1961-00-00)1961.(59/60 год.)
Место рођењаШид
 ФНР Југославија

ОбразовањеУреди

Дипломирала је на Правном факултету у Новом Саду 1984. године. Правосудни испит је положила са одличним успехом 1986. Магистрирала је на истом факултету 1992. године одбранивши са одликом магистарски рад на тему "Начело легалитета и опортунитета кривичног гоњења". Докторску дисертацију "Рационализација кривичног поступка и упрошћене процесне форме" одбранила је на Правном факултету у Новом Саду 1999. године. Рад је оцењен највишом оценом.

Радна местаУреди

Кратко време радила је у Секретаријатзу за општу управу и друштвене службе општине Шид, а потом била приправник у Општинском суду у Шиду. За асистента Правног факултета у Новом Саду изабрана је 1986, за доцента 2000. године, за ванредног професора 2006. године, а за редовног професора 2011. године.

Чланство у организацијама и телимаУреди

Била је члан радне групе за израду савезног Законика о кривичном поступку из 2001. године, као и у два наврата председник радне групе за израду измена и допуна тог Законика, као и председник радне групе за усклађивање Закона о организацији и надлежностима државних органа у сузбијању организованог криминала и Закона о организацији и надлежностима државних органа у поступку против учинилаца ратних злочина (август-септембар 2004) са Закоником о кривичном поступку.

Научни радУреди

Држи наставу из предмета Кривично процесно право и Криминалистичка психологија (на основним студијама), Психологија исказа у кривичном поступку и Центар за социјални рад у кривичном поступку (на мастер студијама) и Кривично процесно право - посебни кривични поступци (на докторским студијама). Област научног интересовања: рационализација кривичног поступка, упрошћене процесне форме, процесна начела, заштита сведока, психологија кривичног поступка и криминалистичка психологија. Проф. др Снежана Бркић је објавила 4 монографије, 2 уџбеника и око 150 других научних и стручних радова. Била је на студијском боравку на Правном факултету у Бечу 1989. године. Служи се немачким, енглеским и француским језиком.


Изабрана библиографијаУреди

КњигеУреди

 1. Циглер, Снежана (1995). Начело легалитета и опортунитета кривичног гоњења. Правни факултет у Новом Саду. 
 2. Бркић, Снежана (2004). Рационализација кривичног поступка и упрошћене процесне форме. Правни факултет у Новом Саду. 
 3. Бркић, Снежана (2005). Заштита сведока у кривичном поступку. издање аутора. 
 4. Бркић, Снежана (2014). Кривично процесно право I. Правни факултет у Новом Саду. 
 5. Бркић, Снежана (2010). Кривично процесно право II. Правни факултет у Новом Саду. 
 6. Бркић, Снежана; Бугарски, Татјана (2016). Центар за социјални рад у кривичном поступку. Правни факултет у Новом Саду. 

РадовиУреди

 1. Brkić, Snežana (2011). „Discretionary Estimate as a Criterion of Delimiting the Principles of Legality and Opportunity of Criminal Prosecution”. Journal of Criminal Law and Public Prosecutionу. 2/2011 br. 1: 6—13. 
 2. Бркић, Снежана (2011). „Употреба незаконитих доказа у кривичном поступку” (PDF). Зборник радова Правног факултета у Новом Саду. XLV br. 1: 183–214. 
 3. Бркић, Снежана (2011). „Поводом деценије постојања мандатног кривичног поступка у Србији” (PDF). Зборник радова Правног факултета у Новом Саду. XLV br. 3 tom 1: 397–425. 
 4. Бркић, Снежана (2010). „Критички осврт на прву главу радне верзије Нацрта Законика о кривичном поступку Србије од 14.09.2010”. Архив за правне и друштвене науке. 3-4/2010 br. 3-4: 165—194. 
 5. Бркић, Снежана (2011). „Специфичности опажања деце - сведока”. Ревија за криминологију и кривично право. 2-3/2011 br. 2-3: 285—309. 
 6. Бркић, Снежана (2012). „Психолошки аспекти сведочења старих лица” (PDF). Зборник радова Правног факултета у Новом Саду. XLVI br. 4: 193–217. 
 7. Бркић, Снежана (2013). „Признање окривљеног као тачка приближавања српског кривичног процесног права англосаксонском праву”. Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске Уније: 301—316. 
 8. Бркић, Снежана (2013). „Новине у регулисању скраћеног поступка у ЗКП Србије из 2011. године” (PDF). Зборник радова Правног факултета у Новом Саду. XLVII br. 2: 215—245. 
 9. Бркић, Снежана (2013). „Специфичности психичких процеса из којих се састоји давање исказа деце сведока” (PDF). Зборник радова Правног факултета у Новом Саду. XLVII br. 3: 257–274. 
 10. Бркић, Снежана (2014). „Критички осврт на одредбе о главном претресу у ЗКП Србије из 2011. године, у тематском зборнику”. Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске Уније: 313—337. 
 11. Бркић, Снежана (2015). „Новине у Законику о кривичном поступку из 2011. године у области кривичнопроцесних начела, у тематском зборнику”. Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске Уније: 299—321. 
 12. Бркић, Снежана (2014). „Неусклађености ЗКП Србије из 2011. године са другим прописима” (PDF). Зборник радова Правног факултета у Новом Саду. XLVIII br. 3: 171—187. 
 13. Бркић, Снежана (2014). „Посебно осетљиви сведоци” (PDF). Зборник радова Правног факултета у Новом Саду. XLVIII br. 2: 211–227. 
 14. Бркић, Снежана (2015). „Критички осврт на уређење истраге у ЗКП Србије из 2011. године” (PDF). Зборник радова Правног факултета у Новом Саду. XLIX br. 2: 559–575. 
 15. Бркић, Снежана (2015). „Утицај неких биолошких и психолошких фактора на давање сведочког исказа”. Биомедицина, заштита животне средине и право: 19—20. 
 16. Бркић, Снежана (2016). „Ново кривично процесно право Србије - теоријски и практични проблеми”. Теоријски и практични проблеми стварања и примене права. 
 17. Бркић, Снежана (2015). „Утицај стреса на давање сведочког исказа” (PDF). Зборник радова Правног факултета у Новом Саду. XLIX br. 4: 1597—1632. 
 18. Бркић, Снежана (2016). „Животна доб и сведочење”. Зборник радова Правног факултета у Новом Саду. 
 19. Бркић, Снежана (2016). „Скраћени и општи кривични поступак и њихове трансформације”. Ревија за криминологију и кривично право. br. 2-3: 327—357. 
 20. Бркић, Снежана (2016). „Посебна улога суда у малолетничком кривичном поступку и начело процесне економије” (PDF). Зборник радова Правног факултета у Новом Саду. L br. 4: 1119–1140. 
 21. Бркић, Снежана (2016). „Избор и трансформација упрошћених кривичнопроцесних форми”. Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске Уније: 283—295. 
 22. Бркић, Снежана (2017). „Могућности и границе Американизације главног претреса према ЗКП Србије из 2011. године”. Зборник радова Правног факултета у Нишу. 76 br.: 271—286. 
 23. Бркић, Снежана (2017). „Тезе о процесним функцијама у кривичном поступку” (PDF). Зборник радова Правног факултета у Новом Саду. LI br. 4: 1399—1408. 

РеференцеУреди

 1. ^ „Др Снежана Бркић”. Приступљено 07. 12. 2018. 

ИзвориУреди

Спољашње везеУреди