De Ceremoniis aulae Byzantinae или "О церемонијама на византијском двору" је приручник са описом церемонија на византијском двору, састављен по наређењу цара Константина VII Порфирогенита средином 10. века. Писана је на грчком језику. Оригинални назив био је Περί τῆς Βασιλείου Τάξεως ("О царском поретку").

Константин Порфирогенит, аутор или наручилац текста.

ИсторијаУреди

Дело је написао или је наручио да се напише византијски цар Константин VII Порфирогенит, вероватно око 956-959. године. Део списа је касније делимично ревидиран под владавином Нићифора II (963-969), можда под надзором Василија Лакапина, царског паракоимомена, те садржи и описе церемонија из 6. века. Један од прилога списа су и "Три трактата о царским војним експедицијама", ратни приручник цара Константина за свог сина и наследника Романа II. У поглављима од 1. до 37. описани су протоколи и церемоније византијског двора, као и верске светковине. Поглавља од 38. до 83. описују протоколе на крунисању, венчању, рођењу, сахрани и тријумфалне поворке. Следећа поглавља (84-95), преузета из приручника Петра Патрикија из 6. века дају описе административних церемонија попут именовања функционера, пријема посланика западног цара, пријема персијских изасланика, именовање проестра сената.

ИзвориУреди

  • "De Ceremoniis" in The Oxford Dictionary of Byzantium, Oxford University Press, New York & Oxford. 1991. ISBN 9780195046526. стр. 595. Featherstone, Jeffrey Micael (2002). "Preliminary Remarks on the Leipzig Manuscript of De Cerimoniis". Byzantinische Zeitschrift. 95: 457–479. doi:10.1515/BYZS.2002.457. Featherstone, Michael; Jana Grusková; Otto Kresten (2006). "Studien zu den Palimpsestfragmenten des sogenannten "Zeremonienbuches" I. Prolegomena". Byzantinische Zeitschrift. 98 (2): 423–430. doi:10.1515/BYZS.2005.423.